สำหรับคนที่ใช้ Macbook แล้วต่อจอออกภายนอก แล้วเราอยากจะย้าย Dock กับ Taskbar ไปไว้หน้าจอหลักสามารถทำได้โดย
เข้าไปที่ System Preferences > Display > Arrangement ในขณะที่ต่อจอภายนอกอยู่นะครับ ถ้าไม่ต่อจอภายนอกอยู่จะไม่มีคำสั่ง Arrangement ขึ้นมานะครับ

Mac OSX วิธีตั้งหน้าจอหลักให้กรณีที่ต่อจอภายนอก
Mac OSX วิธีตั้งหน้าจอหลักให้กรณีที่ต่อจอภายนอก

จะเห็นว่าจอเล็กทางขวาคือจอ macbook ของเรา ส่วนจอทางซ้ายจะเป็นจอต่อภายนอก

แล้วก็จะเห็นแถบสีขาวตำแหน่งบนสุดที่อยู่ในจอทางขวา ให้ใช้ Mouse ลากจากจอขวาไปที่จอซ้าย ก็จะสามารถตั้งให้จอใหญ่เป็นหน้าจอหลักได้แล้วครับ

ส่วน Mirror Displays คือการส่ังให้จอภาพทั้งสองจอแสดงผมเหมือนกัน แต่มีข้อเสียคือความละเอียดของภาพจะถูกตั้งให้มีค่าความละเอียดหน้าจอเท่ากับจอที่มีความละเอียดต่ำสุดเท่านั้น

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *