Mac OSX วิธีตั้งหน้าจอหลักให้กรณีที่ต่อจอภายนอก

สำหรับคนที่ใช้ Macbook แล้วต่อจอออกภายนอก แล้วเราอยากจะย้าย Dock กับ Taskbar ไปไว้หน้าจอหลักสามารถทำได้โดย เข้าไปที่ System Preferences > Display > Arrangement...