การใช้งาน fck editor เพื่อใส่เนื้อหาของเว็บไซต์

fck editor คือ โปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มเติม เนื้อหา หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ ผู้ใช้โดยตัวโปรแกรมจะมีหน้าตา คล้ายกับ word