เอาไว้สำหรับ ดึง post ใน twitter ของเรามาโชว์ไว้ในหน้าเว็บไซต์ สามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://www.atdesigncm.com

[code lang="php"]

status as $key => $status) { ?> text; ?> more... // Change this to your twitter address
[/code]

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *