ตัวอย่างการดึงข้อมูล จาก twitter ของเรา

เอาไว้สำหรับ ดึง post ใน twitter ของเรามาโชว์ไว้ในหน้าเว็บไซต์ สามารถดูตัวอย่างได้ที่ http://www.atdesigncm.com