แปลง ไฟล์ pdf เป็น jpg, png, tiff ด้วย preview สำหรับ mac

แปลง ไฟล์ pdf เป็น jpg, png, tiff ได้ไม่ยากและก็ไม่ต้องใช้โปรแกรมเพิ่มเติมด้วยครับ เพราะ preview มีติดมากับตัว osx อยู่แล้ว

ตอนแรกผมต้องแปลงไฟล์ pdf ให้ลูกค้าเพื่อเอาไปใส่ในเว็บไซต์ แล้วดันลืมวิธีนี้มัวแต่เอาไปแปลงที่เว็บสำหรับแปลงไฟล์ pdf เป็นรูป online มาใช้ แต่พอแปลงออกมาแล้วปรากฏว่าภาพแตกครับ แต่ถ้าใช้ preview แปลงภาพจะไม่แตกและเราสามารถปรับความละเอียดของรูปได้ตามใจชอบ

Continue reading