Mac OSX วิธีตั้งหน้าจอหลักให้กรณีที่ต่อจอภายนอก

สำหรับคนที่ใช้ Macbook แล้วต่อจอออกภายนอก แล้วเราอยากจะย้าย Dock กับ Taskbar ไปไว้หน้าจอหลักสามารถทำได้โดย
เข้าไปที่ System Preferences > Display > Arrangement ในขณะที่ต่อจอภายนอกอยู่นะครับ ถ้าไม่ต่อจอภายนอกอยู่จะไม่มีคำสั่ง Arrangement ขึ้นมานะครับ

Continue reading