Charge Station

EV Station PluZ เครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ครอบคลุมทั่วไทย

EV Station PluZ เป็นเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 2564 ปัจจุบันมีจุดให้บริการกว่า 477 แห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ จุดเด่นของ…