บันทึกหน้าจอใน mac ด้วยโปรแกรม quickcasts (Free)

โปรแกรมสำหรับบันทึกหน้าจอเป็นวีดีโอ เอาไว้เป็นสื่อการสอนหรือสอนใช้โปรแกรมให้ลูกค้าก็สะดวก

Continue reading