ขนาดของกล่องไปรษณีย์ขนาดต่างๆ

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ A ขนาด 14 X 20 X 6 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ B ขนาด 17 X 25 X 9 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ C ขนาด 20 X 30 X 11 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ D ขนาด 22 X 35 X 14 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ E ขนาด 24 X 40 X 17 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ F ขนาด 30 X 45 X 20 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ G ขนาด 31 X 36 X 26 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ H ขนาด 40 X 45 X 34 ซม.

ขนาดกล่องไปรษณีย์ เบอร์ I(หนา 5 ชั้น) ขนาด 45 X 55 X 40 ซม.