การใช้เลขยกกำลังและตัวห้อยเพื่อแสดงผลตัวเลขบางชนิดเช่น สูตรคณิตศาสตย์ โดยจะมีชื่อเรียกว่า Superscripts และ subscripts

ตัวเลขยกกำลัง

เช่น 22

2<sup>2</sup>

 

ตัวห้อย

เช่น 22

2<sub>2</sub>

 

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *