เราสามารถดึงรูปจากวีดีโอใน youtube ได้โดยปกติ youtube จะสร้างรูป ออกมาทั้งหมด 4 รูป

Code

http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/0.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/1.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/2.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/3.jpg

ให้เราเอารหัสวีดีจาก youtube มาใส่แทน เช่น http://www.youtube.com/watch?v=2EoQCtPR2-I เราจะได้รหัสวีดีโอเป็น 2EoQCtPR2-I

เราสามารถเลือกขนาดรูปได้

http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/default.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/hqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/mqdefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/sddefault.jpg
http://img.youtube.com/vi/<insert-youtube-video-id-here>/maxresdefault.jpg

default ขนาด 120×90 px
hqdefault ขนาด 480×360 px
mqdefault ขนาด 320×180 px
sddefalut ขนาด 640×480 px
maxresdefault ขนาด 1280×720 px

ตัวอย่างขนาดรูป

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *