ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการภาพถ่าย “เห็น III” โดย 16 ศิลปินภาพถ่าย / The Photography Exhibition “See Saw Seen III” by 16 photographers

เรียน สื่อมวลชน ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรีจะจัดให้มีนิทรรศการภาพถ่าย “เห็น III” สนับสนุนโดย โซนี่ โดย 16 ศิลปิน ภาพถ่าย (คณชัย เบญจรงคกุล, นภดล โชตะสิริ, อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, อานนท์ ฮุนตระกูล,…