โปรแกรมตัดต่อ อัดเสียงฟรี audacity

โปรแกรมฟรีที่ทำให้เราสามารถตัดต่อเพลงได้ง่ายๆ สามารถใช้อัดเสียงได้

โหลดได้ที่นี่เลยครับ http://audacity.sourceforge.net/

One thought on “โปรแกรมตัดต่อ อัดเสียงฟรี audacity

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *