การจัดการข้อมูลที่ปรากฏใน Google Sheets มีความสำคัญมากในการทำให้ข้อมูลมีประโยชน์และใช้งานได้ตามต้องการ. ในบทความนี้, เราจะสำรวจเทคนิคการกรองข้อมูลใน Google Sheets ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการจัดการข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นประโยชน์มากขึ้น.

### 1. **เริ่มต้นด้วยการเลือกข้อมูลที่จะกรอง**
ก่อนที่จะใช้เทคนิคการกรอง, เริ่มต้นด้วยการเลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรองใน Google Sheets. ทำให้เลือกข้อมูลนั้นอยู่ในช่วงเซลล์ที่เหมาะสม.

### 2. **ใช้งานเครื่องมือกรองข้อมูล**
ใน Google Sheets, คุณสามารถใช้งานเครื่องมือกรองข้อมูลที่มีอยู่ในแถบเครื่องมือด้านบน. คลิกที่ไอคอนกรองข้อมูลและเลือกตัวเลือกที่ต้องการ.

### 3. **ใช้งานฟังก์ชันกรองข้อมูล (Filter Function)**
ฟังก์ชันกรองข้อมูลใน Google Sheets ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขและกรองข้อมูลตามความต้องการ. ใช้ฟังก์ชันนี้โดยการคลิกที่ไอคอนกรองข้อมูลและเลือก “Create a filter.”

### 4. **กำหนดเงื่อนไขการกรอง**
เมื่อคุณใช้งานฟังก์ชันกรองข้อมูล, คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการในการกรองข้อมูล. เลือกเงื่อนไขที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ.

### 5. **การใช้งานกรอบเวลาในการกรอง**
ถ้าคุณมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวลา, Google Sheets มีฟังก์ชันกรอบเวลาที่ช่วยให้คุณกรองข้อมูลตามช่วงเวลาที่กำหนด.

### 6. **การใช้งานการกรองข้อมูลตามข้อความหรือค่าเท็จจริง**
Google Sheets ยังรองรับการกรองข้อมูลตามข้อความหรือค่าเท็จจริง เพื่อให้คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ข้อมูลที่คุณต้องการเหลืออยู่.

### 7. **การใช้งานหลายเงื่อนไข**
ในกรณีที่คุณต้องการกรองข้อมูลที่มีหลายเงื่อนไข, ให้ใช้การเพิ่มเงื่อนไขในตัวกรองข้อมูล.

### 8. **การบันทึกและใช้งานการกรอง**
หลังจากที่คุณได้ทำการกรองข้อมูลตามที่ต้องการ, อย่าลืมบันทึกการกรองนั้นไว้ เพื่อให้คุณสามารถเรียกดูและใช้งานภายหลังได้.

### 9. **การใช้งานเทคนิคการสร้างกราฟ**
หลังจากที่คุณได้กรองข้อมูลแล้ว, ใช้เทคนิคการสร้างกราฟใน Google Sheets เพื่อแสดงผลข้อมูลที่กรองไว้ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจ.

### 10. **การใช้งานทริคการแชร์ข้อมูลกรอง**
แชร์ข้อมูลที่คุณได้กรองไว้กับทีมหรือผู้ร่วมงานโดยใช้การแชร์ Google Sheets, เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกกรอง.

การกรองข้อมูลด้วย Google Sheets เป็นเทคนิคที่ทำให้การจัดการข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวล

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *