สร้างปุ่มด้วย css ง่ายๆ ด้วย awesome buttons

สร้างปุ่ม ได้ง่ายๆ ด้วยการเอา code css ส่วนนี้เพิ่มเข้าไปในไฟล์ css

เมื่อต้องการใช้งานก็ให้เพิ่ม class=”awesome” เข้าไปใน link

large คือ ขนาดของปุ่มที่เราต้องการมี 3 ขนาด large medium small
blue คือ สีของปุ่มที่เราต้องการ ลองทดลองเปลี่ยนสีดูได้ ถ้าไม่ใส่สีปุ่มจะเป็นสีดำ สีที่มีเลือก green blue red magenta orange yellow

 

ที่มา http://www.zurb.com/playground/super-awesome-buttons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *