ChatGPT เป็นตัวแบบภาษาที่ได้รับความนิยมในการสร้างข้อความและตอบคำถามอย่างน่าทึ่ง ด้วยความสามารถในการทำงานกับข้อความที่หลากหลาย การใช้คำสั่งต่างๆ กับ ChatGPT จะช่วยปรับแต่งประสบการณ์การสนทนาและแบบสอบถามให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ในบทความนี้ เราจะสร้างรายการคำสั่งการใช้งานของ ChatGPT ที่ควรรู้และนำไปใช้ในโปรเจกต์ต่างๆ อ่านต่อเพื่อค้นพบคำสั่งที่ทำให้ ChatGPT กลายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในงานที่คุณทำ!

## 1. สวัสดี / สวัสดีค่ะ / สวัสดีครับ / หวัดดี
– คำสั่งเริ่มต้นสนทนากับ ChatGPT ที่สร้างความเป็นกันเองและให้ความเข้าใจว่าคุณต้องการเริ่มการสนทนา

## 2. ช่วยเหลือ
– คำสั่งขอความช่วยเหลือจาก ChatGPT เพื่อให้คุณได้รับคำแนะนำหรือความช่วยเสียงเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

## 3. บอกเพิ่มเติม / อธิบายเพิ่มเติม
– คำสั่งขอให้ ChatGPT อธิบายเพิ่มเติมหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณสนใจ

## 4. แนะนำตัวเอง
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แนะนำตัวเอง นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้ในการเริ่มต้นการสนทนาหรือกำหนดบทบาทของ ChatGPT ในเรื่องที่คุณสนใจ

## 5. สอนฉัน
– คำสั่งขอให้ ChatGPT เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณสนใจ ควรระบุข้อมูลหรือคำสั่งที่ต้องการให้ชัดเจน

## 6. พูดตามฉัน
– คำสั่งขอให้ ChatGPT ตามที่คุณให้คำสั่งหรือความคิดที่ต้องการให้ สามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้างประสบการณ์การสนทนาที่เป็นธรรมชาติและเสมือนจริง

## 7. พูดอย่างไร
– คำสั่งขอให้ ChatGPT พูดคำถามหรือข้อความตามที่คุณต้องการให้ สามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อสร้างแบบสอบถามหรือสร้างประสบการณ์การสนทนาที่น่าสนุก

## 8. สร้างบทความ
– คำสั่งขอให้ ChatGPT สร้างบทความเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณสนใจ ควรระบุรายละเอียดหรือเนื้อหาที่ต้องการให้ครบถ้วน

## 9. แปลภาษา
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แปลข้อความเป็นภาษาอื่น สามารถนำมาใช้งานเพื่อแปลเนื้อหาหรือสื่อสารกับภาษาต่างประเทศได้

## 10. เปิด-ปิดความเสียง
– คำสั่งขอให้ ChatGPT เปิดหรือปิดเสียง สามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อควบคุมสถานะเสียงของ ChatGPT ตามที่ต้องการ

## 11

. รายการความสามารถ
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แสดงรายการคำสั่งที่สามารถใช้งานได้ เพื่อให้คุณทราบถึงความสามารถที่ ChatGPT สามารถทำได้

## 12. คำถามที่บ่งชี้
– คำสั่งขอให้ ChatGPT ตอบคำถามที่คุณกำหนดไว้ สามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อทดสอบความรู้หรือเรียกร้องข้อมูลที่ต้องการ

## 13. ขอเล่าเรื่อง
– คำสั่งขอให้ ChatGPT เล่าเรื่องตามที่คุณกำหนดไว้ สามารถนำมาใช้ในการสร้างเรื่องราวหรือเกมต่อสู้ในรูปแบบเนื้อหาที่คุณต้องการ

## 14. คำสั่งเกี่ยวกับเวลา
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แสดงเวลาหรือวันที่ปัจจุบัน เพื่อให้คุณทราบถึงข้อมูลเวลาที่ต้องการ

## 15. ขอข้อมูล
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แสดงข้อมูลที่ต้องการ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ หรือข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆ

## 16. ขอรูปภาพ
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แสดงรูปภาพตามที่คุณต้องการ สามารถนำมาใช้ในการแสดงภาพเพื่อเติมสีสันให้กับเนื้อหา

## 17. ขอคำแนะนำ
– คำสั่งขอให้ ChatGPT ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจ เช่น คำแนะนำในการเลือกภาษา เคล็ดลับในการเขียนบทความ หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ

## 18. ขอให้ยกเลิก / หยุด
– คำสั่งขอให้ ChatGPT ยกเลิกหรือหยุดการกระทำที่กำลังทำอยู่ เช่น หยุดการสร้างบทความ หรือยกเลิกการแปลภาษา

## 19. ขอข้อมูลที่น่าสนใจ
– คำสั่งขอให้ ChatGPT แสดงข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ข่าวสารที่อัปเดต หรือความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

## 20. ขอให้ย่อหน้า
– คำสั่งขอให้ ChatGPT ย่อหน้าข้อความ ช่วยให้ข้อความเป็นระเบียบและอ่านง่ายยิ่งขึ้น

การใช้คำสั่งกับ ChatGPT นอกจากควรให้คำสั่งเป็นภาษาชัดเจนและกระชับ ยังควรทดสอบและปรับปรุงคำสั่งต่างๆ เพื่อให้ได้ประสบการณ์การสนทนาที่สมบูรณ์และน่าสนุกกับ ChatGPT ในโปรเจกต์ของคุณ

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *