mobile-web-design-techniques

คนที่ทำงานสาย it อาจจะไม่งงเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ตัวเองทำอยู่แต่ คนทั่วส่วนมากยังเข้าผิดเกี่ยวกับตำแหน่งงานสายนี้อยู่เยอะมาก หลายคนเข้าใจว่า web design สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ทั้วหมดด้วยตัวเองได้ แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับ เรามาดูตำแหน่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์มีอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร

Web Design ตำแหน่งนี้มีหน้าที่ในการออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ให้ออกมาสวยงามน่าใช้ เปรียบเหมือนกับ graphic design นั้นเอง โปรแกรมที่ใช้ออกแบบ มักจะเป็น photoshop, illustrator หรือ firework

Web Developer / Programmer มีหน้าที่ในการเขียนโปรแกรมให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ตามฟังชั่นที่ Web Design ออกแบบไว้ มักจะแบ่งเป็นภาษาต่างๆ ตามความถนัดของโปรแกรมเมอร์ เช่น php .net ruby python java

Web Admin / Web Content มีหน้าที่ในการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น เพิ่มบทความ ลบหรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ เปรียบได้กับนักเขียน หรือ บรรณาธิการ ที่จัดการข้อมูล

UI / UX เป็นนักออกแบบในกลุ่มที่ลึกกว่า Graphic Design เน้นหนักไปในเรื่องประสบการณ์ของผู้ใช้ ความง่ายในการใช้งาน ปัญหาที่ผู้ใช้ที่ได้พบ ต้องทำให้การใช้งานเว็บไซต์เกิดความง่ายในการใช้งานให้ได้มากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นง่ายที่สุด คือ หน้าตาของ iOS หรือ Android

 

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *