การใช้งาน fck editor เพื่อใส่เนื้อหาของเว็บไซต์

fck editor คือ โปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มเติม เนื้อหา หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์ของ ผู้ใช้โดยตัวโปรแกรมจะมีหน้าตา คล้ายกับ word

หน้าตาของ fck editor

หน้าตาของ fck editor

การใส่รูปภาพใน fck editor

1. สามารถใส่รูปภาพ โดยคลิกที่ icon

2. จะมีหน้าต่าง image property ขึ้นมา

image Properties

image Properties

โดยจะมีช่องต่างๆ ให้เราปรับแต่งได้ แต่ก่อนอื่นเราต้องอัพโหลดรูปขึ้นไปบน server ก่อนให้คลิก Browse Server ก่อน แล้วจะมีหน้าต่างให้เราอัพโหลดรูปภาพขึ้นมา

หน้าต่างสำหรับ Upload รูปภาพ

หน้าต่างสำหรับ Upload รูปภาพ

โดยหน้าต่างช่องบนสุดจะมีรายชื่อของรูปภาพที่เราอัพไว้แล้ว เราสามารถเลือกใช้รูปที่มีอยู่แล้วได้

– Create New Folder ใช้สำหรับสร้าง folder ใหม่ขึ้นมา เพื่อความสะดวกในการจัดการกับรูปภาพ เช่น ถ้าเรามีหลายบทความเราก็สามารถสร้าง folder แยกเป็นที่เก็บรูปสำหรับแต่ละ บทความได้

– Browse ช่องที่อยู่ทางขวาของ Create New Folder ใช้สำหรับ upload รูปที่ต้องการจะใช้จากคอมพิวเตอร์ของเราได้ โดยคลิก ​Browse เลืือกรูปที่ต้องการก่อน แล้วกด ปุ่ม Upload ที่อยู่ทางขวาสุด เพื่อ Upload รูป เมื่อเสร็จแล้วรูปที่เราอัพโหลดจะมีชื่อขึ้นในช่องด้านบนของหน้าต่าง ให้คลิกที่ขื่อรูปที่เราต้องการใช้ แล้วจะกลับมาที่หน้าต่าง Image Properties

โดยในช่อง url จะมี url ของรูปที่เราอัพโหลด และมี preview ของรูปให้ดูด้วย ช่อง width กับ height เราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของภาพได้ตามที่ต้องการ โดยโปรแกรมจะรักษาสัดส่วนของภาพไว้ให้โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่ต้องการให้รักษาสัดส่วนของภาพให้คลิกที่ รูปแม่กุญแจ ส่วนช่องอื่นๆ ต่อไปนี้สามารถ ตั้งค่าเพิ่มเติม แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้

Border คือ ขนาดของขอบรูป

HSpace คือ การเว้นระยะของภาพในแนวนอน

VSpace คือ การเว้นระยะของภาพในแนวตั้ง

Align คือ การจัดเรียงรูป ว่าเราต้องการให้รูปชิดซ้าย ชิดขวา หรืออยู่ตรงกลาง เมื่อเรียบร้อยแล้วกด ok รูปก็จะเข้าไปอยู่ใน editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *