การใส่ script เพื่อไม่ให้เว็บไซต์ สามารถคลิกขวาได้

คำสั่งให้เว็บไซต์คลิกขวาเซพรูปไม่ได้นะครับ
– คำสั่งนี้ให้ใส่ก่อน </header>
– ต้องใส่หลังจาก เรียกโค้ด jquery ตัวหลักแล้ว