mac game

เล่น emulator บน mac ได้ง่ายๆ ด้วย OpenEmu

เล่น emulator บน mac อะไรคือ Emulator Emulator คือโปรแกรมจำลองประเภทของเครื่องเกมส์ยุคเก่าเช่น เครื่อง Famicom หรือ Super Famicom ทำให้นำมาเล่นบนคอมพิวเตอร์ หรือ บนสมาร์โฟนได้ อีมูเลเตอร์นั้น จะว่าไปก็เปรียบเหมือนตัวเครื่อง ถ้าเรามีแต่เครื่องไม่มีตลับเกมก็ไม่สามารถเล่นได้ ตัวตลับเกมนั้น…