bard

Bard AI คืออะไร

Bard AI เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย Google AI Bard ได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับชุดข้อมูลข้อความและโค้ดขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้สามารถสร้างข้อความ แปลภาษา เขียนเนื้อหาสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ และตอบคำถามของคุณได้อย่างมีข้อมูล แม้ว่าคำถามเหล่านั้นจะเปิดกว้าง ท้าทาย หรือแปลก Bard ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา แต่ได้เรียนรู้ที่จะทำงานหลายประเภท รวมถึง: