Apple ปล่อยให้ใช้ iMovie, GarageBand, Pages, Numbers และ Keynote ให้ใช้ฟรี สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ สามารถโหลดมาใช้ได้เลยครับ

สามารถโหลดได้ฟรีทั้งเวอร์ชั่นสำหรับ iOS หรือ macOS ได้ตามลิงค์เลยครับ

iOS

macOS

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *