อะไรคือ Responsive Web Design

Responsive Web Design คือ การออกแบบเพื่อให้เว็บไซต์สามารถแสดงผลได้เหมาะกับการใช้งาน smart phone หรือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ทั่วไป (Desktop) โดยปกติแล้วเว็บไซต์ที่ไม่ได้ออกแบบมารองรับ Responsive Design เวลาที่ดูใน smart phone เราจะเห็นเว็บไซต์เป็นหน้าตาเต็มๆ หน้าและเห็นตัวอักษรแสดงเป็นตัวเล็กๆ ทำให้อ่านยาก เวลาที่เราต้องการอ่านจะต้องซูมเข้าไปเพื่ออ่านข้อความ Continue reading

วิธีใส่ youtube แบบ auto play แล้วปิดเสียงได้ พร้อมกับเป็น responsive ในตัว

สามารถก็อบปี้ตัวนี้ไปใส่ในเว็บได้เลยครับ โดยจะต้องเปลี่ยน code ตรงที่เป็นตัวหนาเป็นรหัสวีดีโอที่เราต้องการใส่ได้เลยนะครับ

โค้ดตัวนี้เป็นการดึง api ของ youtube แบบ jquery มาใช้ช่วยในการตั้งค่าอื่นๆ ที่ไม่มีทั่วไปในโค้ด embed ที่ใช้เว็บ youtube นะครับ ก็เลยต้องทำการโหลดโค้ดหลายตัวมาช่วยในการใช้งาน