นิทรรศการภาพถ่าย “เห็น III” โดย 16 ศิลปินภาพถ่าย / The Photography Exhibition “See Saw Seen III” by 16 photographers

เรียน สื่อมวลชน

ดีโอบีหัวลำโพง แกลเลอรีจะจัดให้มีนิทรรศการภาพถ่าย

“เห็น III” สนับสนุนโดย โซนี่

โดย 16 ศิลปิน ภาพถ่าย (คณชัย เบญจรงคกุล, นภดล โชตะสิริ, อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, อานนท์ ฮุนตระกูล, ถาวร โกอุดมวิทย์, นิติกร กรัยวิเชียร, อนัฆ นวราช, สตีเฟน เพตติเฟอร์, โอม พันธุ์ไพโรจน์, ชฤต ภู่ศิริ, โดมินิค เราซ, ศุภร ชูทรงเดช, อลงกรณ์ ศรีประเสริฐ, กนก สุริยสัตย์, ราล์ฟ ทูเท็น, ดาว วาสิกศิริ)

ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 26 กันยายน 2553 Continue reading