โหลดฟรี StarCraft

Star Craft

Blizzard เตรียมทำ Remaster เกม StarCraft หลังจาก 8 ปี ที่ไม่ได้ทำการอัพเดจ ทาง Blizzard ก็ได้ปล่อยเกม StarCraft ให้มาเล่นเพื่อลำลึกความหลังกันครับ

โหลดฟรีทั้งเวอร์ PC และ MAC

Download PC Version

Download Mac Version