เรียน สื่อมวลชน

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล และนิตยสารบ้านและสวนจะจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ

“น้ำ-คน-ดอกไม้” โดย บ้านและสวน

ภัณฑารักษ์: ถาวร โกอุดมวิทย์

ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2553 (พิธีเปิดนิทรรศการ: เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553)

ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2553 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 1-3

“น้ำ-คน-ดอกไม้” คือ นิทรรศการ อันมีจุดเริ่มต้นมาจากจากน้ำ ต้นกำเนิดแห่งสรรพชีวิต ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ และนำพาจิตไปสู่สุนทรียะ ความงามแห่งมวลดอกไม้ พฤกษชาติที่จรรโลงให้โลกน่าอยู่ ผลงานจากหลายศิลปิน หลากแนวความคิดและรูปแบบทางศิลปะ ทั้งผลงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และภาพถ่าย ด้วยความประทับใจในคุณค่าและความงามแห่งสายน้ำ กลีบกิ่งเกสรของปวงบุปผชาตินานาพันธุ์  และการค้นหาแรงบันดาลใจในการแสดงออกซึ่งตัวตนของบุคคลที่มีผลต่อจินตภาพของศิลปิน  ภายใต้บริบทของสังคมแวดล้อมที่ซับซ้อนด้วยมายาคติฉาบเคลือบ

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล ขอความกรุณาสื่อมวลชนทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์นิทรรศการดังกล่าว

ผู้ สนใจสามารถเข้าชมงานได้ทุกวัน เวลา 9.30 น. – 21.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (สำนักงานใหญ่) โทร: 02-422-2092, 084-772-2887 แฟกซ์: 02-422-2091

เวลาทำการหอศิลป์: อังคาร-เสาร์ 10.30 – 19.00 น. อาทิตย์ 10.30 – 17.30 น. (ปิดวันจันทร์)

ด้วยความเคารพ

อรวรรณ กรวิทยโยธิน

——————————————————

Dear All,

ARDEL Gallery or Modern Art in collaboration with Baan Lae Suan magazine will hold the art exhibition:

“Aqua, Blossom & Somebody” by Baan Lae Suan 2010

Curated by Thavorn Ko-udomvit

from October 30 – November 7, 2010 (Opening reception: October 30 at 6.30 PM)

at Baan Lae Suan Fair 2010, Impact Challenger 1-3, Muang Thong Thani

“Aqua, Blossom & Somebody” is an exhibition which originally was inspired by water, the origin of all creatures that sustains human’s life and helps lead their mind to the aesthetic. The aesthetic is simply the beauty of all flowers that makes the world lively. Viewers will be introduced to the diverse ideas and techniques which are applied to painting, printmaking and photographic art. The artists transmit their impression of the value and beauty of water and flowers as well as portray the search for inspiration to express the identity of the person/object appears in their imagination under the illusive and complicated context of the society.

ARDEL Gallery requests for your support to kindly promote the upcoming exhibition.

The fair will be opened from 9.30 – 21.00 hour. For further information, kindly contact ARDEL Gallery (Headquarters) at: 02-422-2092, 084-772-2887, 086-890-2762 Fax: 02-422-2091

Office Hours: Tuesday-Saturday: 10:30~19:00 hrs., Sunday: 10:30~17:30 hrs. (Except on Monday)

Truthfully Yours,

Orawan Khonwittayayothin

By Tee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *